Dotacje z Gmin

Z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego:

Konstancin Jeziorna
http://bip.konstancinjeziorna.pl/index.php?mnu=195&id=3837

Raszyn, Janki - regulamin przyznawania dotacji na usuwanie eternitu
http://bip.raszyn.pl/?c=352

Marki - nawet 75% wartości usług dekarskich na usuwanie azbestu
http://www.marki.pl/www/aktualnosc-1200-tytul-dotacje_na_usuwanie_azbestu

Piaseczno - utylizacja azbestu
http://piaseczno.eu/index.php?mnu=622

Gmina Otwock - program usuwania azbestu
http://www.otwock.pl/usuwanie-i-unieszkodliwianie-azbestu,ne,mt,19,55,76

Łomianki, Białołęka
http://bip.lomianki.pl/media/952_Projekt_uchwa_y_nr_3.pdf

Grójec - program usuwania azbestu zasady i zgłoszenia dachów
http://www.grojecmiasto.pl/index.php/50-informacje/infugim/3623-usuwanie-azbestu-z-gminy

Józefów k. Warszawy
http://www.ejozefow.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=188&Itemid=687

 

Z terenu Łodzi i województwa łódzkiego:

Łódź - dofinansowanie dla osób fizycznych
http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

 

Z terenu Krakowa i woj. małopolskiego:

Kraków - składanie wniosków na pomoc w usunięciu eternitu
http://krakow.pl/aktualnosci/193162,29,komunikat,zloz_wniosek__pozbadz_sie_azbestu.html

 

 

 

Dekarstwo RB Zbigniew R..

Dekarstwo RB Zbigniew Rosiek

Usuwanie eternitu z dachów Warszawa Łódź Kraków i elewacji

Zapytaj o wysokość dofinansowania

tel. 604 260 209