Szkodliwy eternit na dachu

Usunięcie płyt eternitowych jest obwarowane dokładnymi przepisami, które określają warunki prac naprawczych oraz metody demontażu, przenoszenia, składowania tych niebezpiecznych materiałów. 

Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska na właścicieli budynków nałożony został obowiązek usunięcia z budynków eternitu, zalegającego zazwyczaj na dachach i elewacjach. Usuwanie i utylizacja tego składnika płyt pokryć dachowych i płyt elewacyjnych musi być dokonane w Polsce ( we wszystkich miastach i miejscowościach powiatach, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego ) najpóźniej do 2030 roku. Pomimo, że jest to jeszcze długi odstęp czasu wiele Urzędów Gmin wychodząc naprzeciw prozdrowotnym aspektom życia swoich mieszkańców udziela już teraz dotacji ( nawet do 80%) na demontaż i utylizację eternitu.  

Oddziaływanie azbestu zawartego w eternicie może mieć chorobotwórczy wpływ nawet po 30 latach. Nie widać więc natychmiast nieodpowiednich efektów, uszczerbków na zdrowiu, nie ma też zmian samopoczucia mieszkańców. Jednak stężenie mikrowłókien w powietrzu jakim oddychają ludzie w otoczeniu takiego dachu powoduje, że stopniowej degradacji ulegają głównie płuca.


Firma dekarska RB Zbign..

Firma dekarska RB Zbigniew Rosiek

Usuwanie eternitu z dachów i elewacji

Warszawa, Łódź, Kraków, Siedlce, Bydgoszcz, Poznań

tel. 604 260 209 

Standardowy zespół de..

Standardowy zespół dekarzy w trakcie takich prac jak naprawa dachu, usuwających eternity liczy 5 pracowników-dekarzy, którzy współpracują ze sobą będąc zarówno na dachu jak i na poziomie magazynowania materiałów na dach. Podstawowe warunki demontażu płyt to zwilżenie tych materiałów jak i przestrzeni roboczej. Ścieżki do przenoszenia gruzu eternitowego muszą zostać zafoliowane. Usuwanie wkrętów lub gwoździ musi być wykonane delikatnie , bez wyszarpywania co jest związane z ogólną zasadą by nie generować pylenia, minimalizując tym samym rozpylanie włókien azbestu. Gruz i ma być składowany do kartonowych pudeł a te po wypełnieniu foliowane. Mocno zwilżone płyty zwane potocznie "eternitem" powinny być przenoszone w całości na pojazd i wywożone do składu odpadków utylizacji materiałów niebezpiecznych. Skład powinien być powiadomiony z wyprzedzeniem 30 dniowym o dostawie niebezpiecznych dla zdrowia materiałów budowlanych. Rozkład płyt eternitowych następuje co prawda do 40-50 lat jednak mikrowłókna azbestu są niestety bardzo trwałe i będą zalegały w glebie. 

Dobrą wiadomością jest to, że na usuwanie eternitu z dachu bądź z elewacji, można uzyskać wsparcie finansowe nawet do 80% wartości prac naprawczych, które są wypłacane przez Urzędy Gminy właściwe dla lokalizacji budynku. Dzięki temu, o czym nie wie część inwestorów, naprawy dachów mogągą być dużo tańsze.

Przepisy o bezpiecznym usuwaniu eternitu

Realizacje rewitalizacji dachów

Dofinansowanie oczyszczania środowiska z eternitu